ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท มิลลิเมด จำกัด (1177/53)

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
(1177/53), status :
Accredited 

ที่อยู่ 
193 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ผู้ติดต่อ: ภญ. สุดารัตน์ ทองบริบูรณ์

โทรศัพท์ :  0-246-11234
โทรสาร :    0-2461-1157 


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
accredited date 28/11/2562, expiration date 27/11/2564


 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ