ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1177/53)

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
 

ที่อยู่       เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
            
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ผู้ติดต่อ      ภญ. สุดารัตน์ ทองบริบูรณ์

โทรศัพท์    0-246-11234

โทรสาร      0-2461-1157

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 28/11/2562 ถึงวันที่ 27/11/2564 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ