ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาระยอง) (1176/53)

บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาระยอง)

(1176/53), status : accredited 

ที่อยู่
เลขที่ 202 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

โทรศัพท์  038-669-171 ต่อ 303
โทรสาร  038-669-020

ผู้ติดต่อ   นางสาวศยามล ผาสุข

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,
status : accredited date 10/04/2562,expiration date 09/04/2564
Change name: accredited date 01/09/2562, expiradate date 09/04/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ