ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา กรมประมง (1174/53)

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา กรมประมง 
 (1174/53), status :
Accredited 

ที่อยู่ 

130/2 หมู่ที่ 8 ตำบลแขวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100

ผู้ติดต่อ : นางจุไลวรรณ  รุ่งกำเนิดวงศ์

โทรศัพท์ : 074 335244-8
โทรสาร   : 074 335243

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accredited date 21/08/2562, expiration date 20/08/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ