ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (1173/53)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1173/53),

Status: accredited

status : ที่อยู่ 

เลขที่ 60/9, 61/9 หมู่ที่ 1 ถ.เทพรัตน ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540


ผู้ติดต่อ นายนิรุต ไทยประเสริฐ

โทรศัพท์ 02 836 1000  ต่อ 5418 - 20
โทรสาร 02 836 1090 - 33

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : accredited date 23/05/2562, Valid Until 22/05/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ