ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1167/52)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร กรมประมง 


ที่อยู่  
เลขที่ 127 หมู่ 8 ตำบลโคกคาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
ผู้ติดต่อ    ดร.นภารัตน์  ประไพวงศ์
โทรศัพท์  0 3442 6220
โทรสาร    0 3485 7138

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005,
ให้ไว้ ณ วันที่ 25/09/2561 ถึงวันที่ 24/09/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ