ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1167/52)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 เขต 2 (สมุทรสาคร) กรมประมง 
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ 
127 หมู่ 8 ตำบลโคกคาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
ผู้ติดต่อ นางสาวฐิติมา ทองศรีพงษ์
โทรศัพท์ 0 3442 6220
โทรสาร   0 3485 7138

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 25/09/2561, expiration date 24/09/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ