ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1165/52)

ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท จิ้วฮวด จำกัด 

ที่อยู่ 

500 ถนนอ่างศิลา – บางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

ผู้ติดต่อ นางจันทิมา มโนเจริญ

โทรศัพท์ 0 3819 1501-6
โทรสาร   0 3819 1507-8

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่   25/07/2562  ถึงวันที่  24/07/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ