ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1164/52)

บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด 
 

ที่อยู่ 

21 ถนนเจริญลาภ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

ผู้ติดต่อ นางสาวทรงภัทรา มุขดี

E-mail : songpattra@suratseafoods.com
โทรศัพท์ 0 7731 1633
โทรสาร   0 7731 1092

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017,ให้ไว้ ณ วันที่  14/03/2562 ถึงวันที่  13/03/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ