ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1162/52)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) กรมประมง
 (1162/52), status : accredited

 

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ 
100 หมู่ที่ 4 ถนนป่าคลอก – เมืองใหม่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

ผู้ติดต่อ นางฉันทนา แก้วตาปี
โทรศัพท์ 076 – 219 – 330 
โทรสาร  076 – 217 – 839 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, accredited   date 31/08/2561, Expiration  date 30/08/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ