ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1161/52)

บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด (ชลบุรี)

ที่อยู่ 

110 หมู่ 2 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

ผู้ติดต่อ นางสวรินทร์ เอมพันธ์

โทรศัพท์ 0 3837 9270-1
โทรสาร   0 3847 6212

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  07/06/2563  ถึงวันที่  06/06/2565

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ