ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (ชลบุรี) (1161/52)

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์)  จำกัด (ชลบุรี)
(1161/52), status : accredited

ที่อยู่ 

110 หมู่ 2 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

ผู้ติดต่อ นางสวรินทร์ เอมพันธ์

โทรศัพท์ 0 3837 9270-1
โทรสาร   0 3847 6212

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 07/06/2561, expiration date 06/06/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ