ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1160/52)

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(1160/52),

 

status : accreditation ISO/IEC 17025: 2017

 

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่  88/7 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000

ผู้ติดต่อ นางสาวประไพ   วงศ์ สินคงมั่น
โทรศัพท์ 0-2589-9850 ต่อ 99780309
โทรสาร   0- 2589-9866

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ