ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1159/52)

ห้องปฏิบัติการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
 
ที่อยู่  เลขที่ 183 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
 
ผู้ติดต่อ : น.อ.หญิง อุมาพร ครุสารพิสิฐ ร.น.
โทรศัพท์  0  2392 2094
โทรสาร 0 2392 7644

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง:  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ให้ไว้ ณ วันที่  11/06//2561  ถึงวันที่  10/06/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ