ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1159/52)

ห้องปฏิบัติการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
 
ที่อยู่  เลขที่ 183 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
 
ผู้ติดต่อ :  พลตรีไชย    หว่างสิงห์
โทรศัพท์  0  2392 2094
โทรสาร 0 2392 7644

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  24/09/2563  ถึงวันที่  23/09/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ