ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ห้องปฏิบัติการแผนกทดสอบ องค์การเภสัชกรรม (1158/52)

ห้องปฏิบัติการแผนกทดสอบ องค์การเภสัชกรรม
(1158/52), status :Accredited

 

ที่ตั้งห้องปกิบัติการ

เลขที่ 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผู้ติดต่อ นางสาวสาวิตรี  บุญพาทำ

 
Tel.  0 2203 8699
Fax.  0 2203 8689

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accredited date 21/08/2562, Valit Until 20/08/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ