ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1155/52)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สาขาลาดหลุมแก้ว)

 

ที่อยู่ 177 หมู่ 4 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ผู้ติดต่อ    นางสาวนิสากรณ์  นาโควงศ์

โทรศัพท์  0 2599 1015 - 9           

โทรสาร    0 2976 2265

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 13/09/2562 ถึงวันที่ 12/09/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ