ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : สำนักตรวจพิสูจน์ทางเคมี สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา(1154/52)

กลุ่มตรวจสอบอาวุฒิปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี กองพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์       และกองสารพันธุกรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
(1154/52), status : accredited

ที่อยู่
499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 16 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ผู้ติดต่อ : นายวรวีร์  ไวยวุฒิ

E-mail : woraweew@hotmail.com 

Tel.  0 2142 3534
Fax  0 2143 9097

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited, accreditation date 08/02/2561, expiration date 07/02/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ