ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1154/52)

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี กองพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์  และกองสารพันธุกรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์          กระทรวงยุติธรรม

ที่อยู่
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 16 ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ผู้ติดต่อ : นายวรวีร์  ไวยวุฒิ

E-mail : woraweew@hotmail.com 

Tel.  0 2142 3534
Fax  0 2143 9097

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 , ให้ไว้ ณ วันที่  23/04/2563 ถึงวันที่  22/04/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ