ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1151/52)

บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากาฬสินธุ์)

 

ที่อยู่   เลขที่ 47 ม.7 ถ.ถีนานนท์ ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

ผู้ติดต่อ  นางสาวกัลยา  ยิ่งยง

โทรศัพท์  043-010111-5 ต่อ 160

โทรสาร  043-010116

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่  24/10/2562 ถึงวันที่ 23/10/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ