ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1149/51)

บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำกัด
 

ที่อยู่  เลขที่ 19/11-14 ซอยวัฒนา ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ผู้ติดต่อ  นางสาววารุณี ตันติธนากรกุล

โทรศัพท์ 0 254 9008-9  ต่อ 141

โทรสาร   0 254 9007

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  ให้ไว้ ณ วันที่ 07/06/2561 ถึงวันที่ 06/06/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ