ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำกัด (1149/51)

บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำกัด
 (1149/51), status : accredited
ที่อยู่ 

19/11-14 ซอยวัฒนา ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ผู้ติดต่อ นางสาววารุณี ตันติธนากรกุล

โทรศัพท์ 0 254 9008-9
โทรสาร   0 254 9008-9

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accredited date 07/06/2561, expiration date 06/06/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ