ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1150/51)

National Health Laboratory, Maldives Food and Drug Authority (MFDA), 
Republic of Maldives
 


ที่อยู่ 
Sosun Magu, Male , Republic of Maldives 

ผู้ติดต่อ  Fathmath Safoora

โทรศัพท์  00 960 331 2283
โทรสาร
    00 960 331 2281

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005,  ให้ไว้ ณ วันที่  20/01/25661 ถึงวันที่  19/01/2563

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ