ค้นหาข้อมูล

Accredited laboratories complying with ISO/IEC 17025 , 1030/47

Adinop Co., Ltd.

Address   21 Soi Bang Bon 3, Soi 12 Laksong , Bangkhae,
Bangkok 10160 Thailand

Contact person :  Miss. Thararat   Lumcorat
Tel.  0 2445 5022-30   
Fax. 0 2445 5020 

Accredited scope of testing, ISO/IEC 17025: 2017 Date of Accreditation :26/12/2019  Valid Until 25/12/2021

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ