ค้นหาข้อมูล

Accredited laboratories complying with ISO/IEC 17025 , 1030/47

Adinop Co., Ltd.
(1030/47), status : accredited

Address
21 Soi Bang Bon 3, Soi 12 Laksong , Bangkhae,
Bangkok 10160 Thailand

Contact person :  Miss. Thararat   Lumcorat

Tel.  0 2445 5022-30   
Fax  0 2445 5020 

Accredited scope of testing, status : accredited, accreditation date 11/11/2017, expiration date 10/11/2019

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ