ค้นหาข้อมูล

Accredited laboratories complying with ISO/IEC 17025, (1030/47)

Adinop Co.,Ltd.

 Address   21 Soi Bang Bon 3, Soi 12 Laksong , Bangkhae, Bangkok 10160, Thailand

Contact person  Ms. Sununta  Teerakeaw

 Tel.  0 2445 5022-30   

 Fax. 0 2445 5020 

 Accredited scope of ISO/IEC 17025:2017

Date of Accreditation: 28/1/2022

Valid Until: 27/1/2026

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ