ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1104/50)

บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่  402 หมู่ 8 ถนนสะพานปลา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120 

ผู้ติดต่อ นางสาวรวินันธร แสงศรี

โทรศัพท์  0 7752 1321-3 
โทรสาร   0 7752 1007

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่  13/09/2562  ถึงวันที่ 12/09/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ