ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1004/42)

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  

 

 ที่อยู่  เลขที่  60/1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 หมู่ 19 ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ  นางสาววรรณภา   กามินทร์

โทรศัพท์ 0 26484207

โทรสาร  0 25290468

  

 รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  ให้ไว้ ณ วันที่ 24/09/2561  ถึง 23/09/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ