ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1143/51)

บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด

 

ที่ตั้ง  53/12 ม. 2 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 034-851-131 ต่อ 114

โทรสาร 034-851-193

ผู้ติดต่อ นางสาวนริศรา ด่านนอก

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 27/03/2563 ถึงวันที่  27/08/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ