ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด (1143/51)

บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด 
(1143/51), status : accredited

 
ที่ตั้ง ห้องปฏิบัติการ
53/12 ม. 2 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 034-851-131 ต่อ 114 โทรสาร 034-851-193 
ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวนริศรา ด่านนอก


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,status : accredited, accreditation date 28/08/2561, expiration date 27/08/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ