ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด ( สาขากบินทร์บุรี ) (1142/51)

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด ( สาขากบินทร์บุรี ) 
(1142/51), status : accredited

ที่อยู่ 
509/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

ผู้ติดต่อ   นางสาวบุญกอง ศรีธรรม

โทรศัพท์   0 372 04258-61        
โทรสาร     0 372 04263

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, accreditation date  14/03/2562, expiration date 13/03/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ