ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด ( สาขาเทพารักษ์ )(1141/51)

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขาเทพารักษ์) 
(1141/51), status : accredited

 

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
22/5 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 
ผู้ติดต่อ  นางสาวสุวรรณา  มากรัตน์
โทรศัพท์   0 2385 5021-4 ต่อ 234          
โทรสาร    0 2757 5124


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 16/05/2561, expiration date 15/05/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ