ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ซีพีเอฟ ฟูดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (สมุทรสาคร สาขาที่

บริษัท ซีพีเอฟ ฟูดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจจำกัด
(สมุทรสาคร  สาขาที่ 6)
(1146/51), status : accredited
 
ที่อยู่ 
82/12-14 ม.4 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ    นางชุติมา ศรีนวล

โทรศัพท์    034 845467        
โทรสาร     034 845199

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 16/05/2562, expiration date 15/05/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ