ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1146/51)

บริษัท ซีพีเอฟ ฟูดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
(สมุทรสาคร  สาขาที่ 6)


ที่อยู่ 
  เลขที่ 82/12-14 หมู่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000


ผู้ติดต่อ      นางชุติมา ศรีนวล

โทรศัพท์    034 845467   
     
โทรสาร      034 845199

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 16/05/2562 ถึงวันที่ 15/05/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ