ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1138/51)

บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด

 

ที่อยู่ 

1/10 ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา 30170

ผู้ติดต่อ    นายณรงค์รัชช์   วัฒนาศุภาพันธ์

โทรศัพท์     044-419647-50        โทรสาร      044-419651 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่  21/08/2562 ถึงวันที่  20/08/2564

 

 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ