ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1139/51)

บริษัท สยามสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส จำกัด (1139/51),


ที่อยู่ 

63/7 ถ.พระราม 2 กม.37 หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ   นางสาวพัณณ์ชิตา นามเทพ

E-mail : Labsiamocean@hotmail.com

โทรศัพท์   034 839 700-7         
โทรสาร    034 839 698-9

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017  ให้ไว้ ณ วันที่  19/07/2562  ถึงวันที่  18/07/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ