ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1080/49)

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่  55/2 ม.2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นางสาวเนตรนภา นิธิลาภ

โทรศัพท์ 0 3482 2700 6-7       

โทรสาร  0 3482 2699

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 11/11/2562 ถึงวันที่ 18/07/2564

 

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ