ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (1080/49)

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 
(1080/49), status : accredited

ที่อยู่
55/2 ม.2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000, ประเทศไทย

ผู้ติดต่อ นางสาวเนตรนภา นิธิลาภ

โทรศัพท์ 0 3482 2700 6-7        
โทรสาร  0 3482 2699

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 19/07/2562, Valid until date 18/07/2564

 

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ