ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1136/51)

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด สาขาสุพรรณบุรี (1136/51)

ที่อยู่

19 หมู่ 2 ตำบล กระเสียว อำเภอ สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130

ผู้ติดต่อ
นางสาวปิ่นมณี ลิ้มถาวรกิจ

โทรศัพท์ 035 514 333       โทรสาร 035 514 345 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 25/01/2563 ถึงวันที่ 24/01/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ