ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด สาขาสุพรรณบุรี (1136/51)

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด สาขาสุพรรณบุรี (1136/51), status :

Accredited   date  27/08/2558, Expiration date 26/08/2560

ที่อยู่

19 หมู่ 2 ตำบล กระเสียว อำเภอ สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130

ผู้ติดต่อ
นางสาวปิ่นมณี ลิ้มถาวรกิจ

โทรศัพท์ 035 514 333       โทรสาร 035 514 345 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited date 25/01/2561, expiration date 24/01/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ