ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1135/51)

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด 

ที่อยู่

62 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ นางวันเพ็ญ คงพูลเพิ่ม
E-mail : K_wanpen@ilc-cosmetic.com
โทรศัพท์ 02 3468 221-3    โทรสาร 02 3468 221-3

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 23/01/2563 ถึงวันที่ 22/01/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ