ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (1131/51)

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(1131/51), status : a
ccredited

ที่อยู่

25/25 ถนนพุทธมลฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ผู้ติดต่อ   รศ.ดร.ครรชิต   จุดประสงค์

โทรศัพท์
0 2800 2380 
โทรสาร   0 2441 9344 


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , accreditation date 05/04/2561, expiration date 04/04/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ