ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1131/51)

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่อยู่ 25/25 ถนนพุทธมลฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ผู้ติดต่อ   รศ.ดร.ครรชิต   จุดประสงค์

โทรศัพท์
0 2800 2380

โทรสาร   0 2441 9344

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ให้ไว้ ณ วันที่ 05/04/2561 ถึงวันที่ 04/04/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ