ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด (1132/51)

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด 
(1132/51), status : accredited

ที่อยู่
35/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้ติดต่อ  ภญ.ฉันทนา พรชำนิ
              นางสาวพรนา สถาผลสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0 2290 5090-4      
โทรสาร 0 2272 6915

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,
status : accredited, accreditation date 20/06/2562, expiration date 19/06/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ