ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1130/51)

บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 

 
 
ที่อยู่   เลขที่ 87 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ผู้ติดต่อ นางศศิชล กมลประยุทธ์

โทรศัพท์ 02 420 4717-9 ต่อ 109

โทรสาร 02 420 1264

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่ 12/05/2563 ถึงวันที่ 11/05/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ