ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (1130/51)

บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 
(1130/51) ,status : accredited

ที่อยู่ 
87 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ผู้ติดต่อ นายณรงค์รัชช์   วัฒนาศุภาพันธ์
โทรศัพท์ 02 420 4717-9 
โทรสาร 02 420 1264

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ,status : accredited, accreditation date 04/03/2561, expiration date 03/03/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ