ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1127

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ที่อยู่ ถ.สุรินทร์- ปราสาท ม.9 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ผู้ติดต่อ นายสัตวแพทย์บงกาล บุญตาราษฎร์

โทรศัพท์ 0 4454 6104-5 ต่อ 105
โทรสาร   0 4454 6147

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ให้ไว้ ณ วันที่   10/07/2561 ถึงัวนที่   09/07/2563 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ