ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : หจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง (1125/50)

หจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง 
(1125/50), status : accredited
ที่อยู่ 

87/1 หมู่ที่ 8 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ผู้ติดต่อ นายศุภกิจ รัตนศิริมนตรี

โทรศัพท์   0 3437 8232-3
     
โทรสาร    0 3437 8323, 0 3437 8329

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 status : accredited, accreditation date 27/07/2559, expiration date 26/07/2561

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ