ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1125/50)

หจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง 

 
 

ที่อยู่
87/1 หมู่ที่ 8 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ผู้ติดต่อ นายศุภกิจ รัตนศิริมนตรี
โทรศัพท์   0 3437 8232-3     
โทรสาร    0 3437 8323, 0 3437 8329

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017   ให้ไว้ ณ วันที่  24/09/2563  ถึงวันที่  23/09/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ