ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : หจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง (1125/50)

หจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง (1125/50), status : accredited, expiration date 16/03/2557

ที่อยู่ 

87/1 หมู่ที่ 8 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ผู้ติดต่อ นายศุภกิจ รัตนศิริมนตรี

โทรศัพท์   0 34378232-3     โทรสาร   0 34378323, 0 34378329

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, expiration date 16/03/2557

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ