ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา (1081/49)

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา 
(1081/49), status : accredited

ที่อยู่ 

79/2 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผู้ติดต่อ   นายสุนทร    คำสุข       ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ

โทรศัพท์ 0-7444-0054    โทรสาร 0-7431-4797

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accredited  date 12/07/2018, expiration date 11/07/2020

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ