ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1043/47)

บริษัท ไทสัน โพลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขานครนายก)

ที่อยู่ เลขที่ 42/6 หมู่ 4 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ผู้ติดต่อ นางสาวโฉมยงค์ เสือส่วย

โทรศัพท์ 037-618888-9 ต่อ 8810   

โทรสาร 037-618995

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  25/07/2562 ถึงวันที่ 24/07/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ