ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1042/47)

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด


ที่อยู่  เลขที่ 700/428 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ผู้ติดต่อ นางศิริพรรณ วัฒนะรัตน์

โทรศัพท์ 038 939 200

โทรสาร   038 717 232 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  23/05/2562 ถึงวันที่ 22/05/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ