ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1040/47)

บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด 

ที่อยู่ เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ นายวิสา เพ็ญ
โทรศัพท์ 02-7183851-3
โทรสาร 02-7183854
อีเมล์: customerservices@seallab.co.th

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่  24/10/2562  ถึงวันที่  23/10/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ