ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1040/47)

บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด 

 

ที่อยู่ เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ นายวิสา เพ็ญ

โทรศัพท์  0 2718 3851-3

โทรสาร    0 2718 3854

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

ให้ไว้ ณ วันที่  24/10/2562  ถึงวันที่  23/10/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ