ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (1036/47)

บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 1036/47), status :

accredited date 11/07/2556, expiration date 10/07/2558

ที่อยู่ 

21/7 ม.6 ถ.เลียบคลองสอง ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

ผู้ติดต่อ นางนลินี กิจฉัตร

โทร. 0 2987 6500-20
Fax. 0 2533 7748 


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited  date 30/03/2561, expiration date 29/03/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ