ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1036/47)


บริษัท เมย์ยูเม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่  เลขที่ 21/7 หมู่ 6 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ผู้ติดต่อ
    นางอภัสรา  แก้วหล่อ

โทรศัพท์  0 2987 6500-20

โทรสาร    0 2533 7748 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 12/05/2563 ถึงวันที่ 11/05/2565

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ