ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1045/47)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทพารักษ์ 

 

ที่อยู่  เลขที่ 247  ถ.เทพารักษ์ ต. เทพารักษ์ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ  คุณขวัญฤทัย  สงครามศรี

โทรศัพท์  0 2385 3038-54

โทรสาร    0 2385 3180 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 18/04/2562  ถึงวันที่ 17/04/2564

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ