ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (1047/47)

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด 
(1047/47), status : 

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

482 ซอยผูกมิตร ถนนรถรางเก่า
หมู่ 1 ต. สำโรงใต้ อ. พระประแดง
จ. สมุทรปราการ 10130

ผู้ติดต่อ นางกรุณา กลิ่นหอม

โทรศัพท์ 0 2384 0036
โทรสาร 0 2380 3121 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accreditation date 13/09/2561, expiration date 12/09/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ