ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (1051/47)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 
(1051/47), status : accredited

ที่อยู่ 

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้ติดต่อ นายนพพร ไชยเวท

โทรศัพท์ 0 2940 6881-3 ต่อ 211
โทรสาร  0 2940 6881-3 ต่อ 200

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ,
status : accredited, accreditation date 13/12/2561, expiration date 12/12/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ