ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี1)) (1054/47)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี1) 
(1054/47), status : accredited

 

ที่อยู่ 
48 หมู่ที่ 9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ผู้ติดต่อ : นางสาวพนิดา พลายงาม


โทรศัพท์ : 02-989-4050-61 ต่อ 432, 459
โทรสาร   : 0-2989-4497 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง
: status : accredited, accreditation date 18/04/2562, Expiration date 17/04/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ