ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1054/47)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี 1) 


ที่อยู่  
48 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ผู้ติดต่อ   นางสาวพนิดา พลายงาม

โทรศัพท์  02-989-4050-61 ต่อ 432, 459

โทรสาร    0-2989-4497 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 18/04/2562 ถึงวันที่ 17/04/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ