ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1055/47)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด

ที่อยู่ 

601 ถนนสุขาภิบาล 8 หมู่ 11
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

ผู้ติดต่อ นางสาวศรัณย์รัชต์ แย้มมีศรี

โทรศัพท์ 038-480502
โทรสาร 038-480184 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005, ให้ไว้ ณ วันที่  28/06/2561 ถึงวันที่  27/06/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ