ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (1055/47)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด 
(1055/47), status : accredited

ที่อยู่ 

601 ถนนสุขาภิบาล 8 หมู่ 11
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

ผู้ติดต่อ นางสุมลรัตน์ กมลโชติ

โทรศัพท์ 038-480502
โทรสาร 038-480184 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 28/06/2561, expiration date 27/06/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ