ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1064/48)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ 
เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร 10510

ผู้ติดต่อ นางสายรุ้ง  พวงบุรี

โทรศัพท์  02-548-1200

โทรสาร   02-548-1280

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  16/12/2561 ถึงวันที่  15/12/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ