ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1065/48)

บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด


ที่อยู่ 

1/21 สวนอุตสาหะกรรมโรจนะ หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

ผู้ติดต่อ  นายณัฐวุฒิ สุริยา

E-mail : nattawut.s@tnf.co.th

โทรศัพท์ 0 3533 0046-52 ต่อ 137 
โทรสาร 0 3533 0084 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 , ให้ไว้ ณ วันที่  28/05/2563  ถึงวันที่  27/05/2565

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ