ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ไทยนิปปอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด (1065/48)

บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด

(1065/48), status : Accredited 

ที่อยู่ 

1/21 สวนอุตสาหะกรรมโรจนะ หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

ผู้ติดต่อ   นางพิสมัย   ชวาลกุล

E-mail : aupits@hotmail.com

โทรศัพท์ 0 3533 0046-52 ต่อ 137 
โทรสาร 0 3533 0084 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited Accreditation date 30/04/2561, Expiration date 29/04/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ