ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1069/48)

บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด 

 
ที่อยู่
4/2 หมู่ 7 ซอยสุขาภิบาล 2 ถ.พุทธมณฑล สาย 5
อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร 74130

ผู้ติดต่อ นางสาวดวงรัตน์ เสถียรไชยกิจ

โทรศัพท์ 0 2420 7650-6
โทรสาร 0 2420 7661 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 , ให้ไว้ ณ  วันที่  10/04/2563 ถึงวันที่  08/11/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ