ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (1069/48)

บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด 
(1069/48), status : accredited
 
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
4/2 หมู่ 7 ซอยสุขาภิบาล 2 ถ.พุทธมณฑล สาย 5
อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร 74130

ผู้ติดต่อ นางนภาพร จิระธรรมจารี

โทรศัพท์ 0 2420 7650-6
โทรสาร 0 2420 7661 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, accreditation date 09/11/2561, expiration date 08/11/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ