ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1078/48)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร

 

ที่อยู่
เลขที่  23/13 หมู่ 9 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000


ผู้ติดต่อ นางสาวรสิกา แจ้งสว่างดีE-mail : qm_ss@centrallabthai.com

โทรศัพท์ 034 857 710-15  ต่อ 606

โทรสาร 034 857 709 


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  30/04/2563 ถึงวันที่  24/12/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ