ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร)(1078

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร
(1078/48), status : accredited
 
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
23/13 หมู่ 9 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นางสาวรสิกา แจ้งสว่างดี
E-mail : qm_ss@centrallabthai.com
โทรศัพท์ 034 857 710-15  ต่อ 606
โทรสาร 034 857 709
 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 25/12/2561 expiration date 24/12/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ