ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1079/48)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) 

ที่อยู่ 164/86 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ผู้ติดต่อ นางสาวศรีวรรณา ฟักน้อย

โทรศัพท์ 0 5389 6131

โทรสาร  0 5389 6052

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 20/06/2562 ถึงวันที่ 19/06/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ