ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1083/49)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ 

36/6 หมู่ 8  ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ผู้ติดต่อ  นางสาววารุณี  บัวลา

E-mail : qm.dcmch@gmail.com
โทรศัพท์ 0 3853 3476-9   ต่อ 513      
โทรสาร 0 3853 3475

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  26/12/2562 ถึงวันที่  25/12/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ