ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)(1083/49)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
(1083/49), status : a
ccredited 

ที่อยู่ 

36/6 หมู่ 8  ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ผู้ติดต่อ  นางสาววารุณี  บัวลา

E-mail : qm.dcmch@gmail.com
โทรศัพท์ 0 3853 3476-9   ต่อ 513      
โทรสาร 0 3853 3475

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, accreditation date 27/09/2560, expiration date 26/09/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ